Privacybeleid (EU)

Home " Privacybeleid (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op juni 13, 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://oncourt.online/nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Recreational Systems International
Land: België
Doel: Vervulling van het speelveld

3. Cookies

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij en onze partners technologieën zoals cookies om informatie over het apparaat op te slaan en/of te openen. Toestemming voor deze technologieën stelt ons en onze partners in staat om persoonlijke gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site te verwerken. Indien u geen toestemming geeft of deze intrekt, kan dit invloed hebben op bepaalde functies. Voor meer informatie over deze technologieën en partners, lees ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Lifestyle Systems Ltd neemt deel aan het IAB Europe Transparency & Consent Framework en voldoet aan de specificaties en het beleid van het IAB. Het maakt gebruik van het Consent Management Platform met identificatienummer 332. 

Wij hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. Wij garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die wij van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hierop tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Lifestyle Systems Ltd
OnCourt Online
Lifestyle Systems Ltd
Unit 11 Stonefield Park
Martins Lane
Chilbolton
Stockbridge SO20 6AL
Verenigd Koninkrijk
Website: https://oncourt.online/nl
E-mail: info@oncourt.online
Telefoonnummer: ++44 01962 809206

Wij hebben een vertegenwoordiger aangewezen binnen de EU. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor onze vertegenwoordiger dan kunt u hierover contact opnemen met Scott Vincent, via scott@oncourt.online, oncourt.online of telefonisch via 01962809206.

Bijlage

WooCommerce

OnCourt verzamelt informatie over u tijdens het afrekenproces op onze winkel.

Wat wij verzamelen en bewaren

Terwijl u onze site bezoekt, zullen wij bijhouden:
 • Producten die u hebt bekeken: wij gebruiken dit om u bijvoorbeeld producten te tonen die u onlangs hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: wij gebruiken dit voor doeleinden zoals het schatten van belastingen en verzending
 • Verzendadres: wij vragen u dit in te vullen, zodat wij bijvoorbeeld de verzending kunnen schatten voordat u een bestelling plaatst, en u de bestelling kunnen toesturen!
We gebruiken ook cookies om de inhoud van uw winkelwagentje bij te houden terwijl u op onze site surft. Wanneer u een aankoop bij ons doet, zullen wij u vragen om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen deze informatie gebruiken voor doeleinden, zoals:
 • U informatie te sturen over uw rekening en bestelling
 • Te reageren op uw verzoeken, met inbegrip van terugbetalingen en klachten
 • Verwerk betalingen en voorkom fraude
 • Maak uw account aan voor onze winkel
 • Te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die wij hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Ons winkelaanbod verbeteren
 • u marketingberichten te sturen, als u daarvoor kiest
Als u een account aanmaakt, slaan wij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer op, dat zal worden gebruikt om de kassa voor toekomstige bestellingen te vullen. Over het algemeen slaan wij informatie over u op zolang wij de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen en gebruiken, en zijn wij niet wettelijk verplicht om deze informatie te blijven bewaren. Zo bewaren wij bijvoorbeeld bestelinformatie gedurende 3 jaar voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat uw naam, e-mailadres en factuur- en afleveradres. Wij slaan ook opmerkingen of beoordelingen op, als u ervoor kiest deze achter te laten.

Wie in ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, zowel beheerders als winkelmanagers hebben toegang:
 • Bestelinformatie, zoals wat werd gekocht, wanneer het werd gekocht en waar het naartoe moet worden gestuurd, en
 • Klantgegevens zoals uw naam, e-mailadres, en factuur- en verzendgegevens.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om u te helpen bestellingen uit te voeren, terugbetalingen te verwerken en u te ondersteunen.

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om browser- en apparaatgebaseerde toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

MWB HubSpot voor WooCommerce

Wij gebruiken uw e-mail om uw orders gerelateerde gegevens via HubSpot te versturen. HubSpot is een inbound marketing en sales platform dat bedrijven helpt bezoekers aan te trekken, leads te converteren en klanten te sluiten. Zie de HubSpot Gegevens Privacy voor meer details.

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.