Tryck

Det här avtrycket uppdaterades senast den juni 13, 2022.

Ägaren till denna webbplats är:

Lifestyle Systems Ltd
OnCourt Online
Lifestyle Systems Ltd
Enhet 11 Stonefield Park
Martins Lane
Chilbolton
Stockbridge SO20 6AL
Storbritannien
E-post: 
Telefonnummer: ++44 01962 809206

1. Allmänst

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.