Mega Slam Hoops Baskboard Beschermingsplan

Home " Basketbalringen " Backboard beschermingsplan

Mega Slam Backboards zijn sterk, maar ongelukken gebeuren.

Wij dekken uw backboards met het Mega Slam Hoops No Break Backboard Protection Plan.

Met het Mega Slam Hoops No-Break Backboard Protection® Plan, vervangen en verzenden wij een backboard gratis, ongeacht hoe deze kapot gaat* bij aankoop van een Mega Slam Hoops basketbal systeem van oncourt.online *Lees de details en beperkingen hieronder.

De dekking van het MEGA SLAM HOOPS NO-BREAK BACKBOARD PROTECTION® PLAN (Protection Plan) geldt alleen voor de oorspronkelijke detailhandelaar en omvat een eenmalige vervanging van de backboard (het "Product"), gratis verzonden naar het vasteland van het Verenigd Koninkrijk.

Dit geldt alleen voor residentiële gebruikstoepassingen van de volgende modellen: MegaSlam 72MegaSlam 60

Het Mega Slam Hoops No-Break Backboard Protection Plan®. wordt alleen verleend aan de oorspronkelijke detailhandelaar voor residentiële gebruikstoepassingen indien rechtstreeks gekocht van oncourt.online.

MegaSlam Basketbal Hoepels - Geen-Breuk-Backboard Bescherming

Het Protection Plan is alleen geldig met het indienen van de originele aankoopbon gekocht van oncourt.online die specifiek de No-Break Backboard Protection vermeldt op de bon.

Het Protection Plan eindigt als de oorspronkelijke detailhandelaar het product anderszins overdraagt of verkoopt.

"Woongebruik" wordt gedefinieerd als een installatieplaats voor privégebruik bij één woonhuis, zoals een privé-oprit voor woonhuizen of een privé-achtertuin.

Mega Slam Hoops No-Break Backboard Protection® plan dekt het volgende niet:

Servicekosten, arbeidskosten of reiskosten van de dealer. Alle arbeidskosten, reiskosten en andere kosten in verband met de installatie, inspectie, service of vervanging van het Product.

Commercieel gebruik van het product, zoals openbare parken, openbare gemeenschappelijke ruimten en andere niet-private installatielocaties.

Natuurrampen zoals een tornado.

Garantieclaims

Een bewijs van aankoop door de oorspronkelijke detailhandelaar is vereist voor alle garantieclaims van het Protection Plan. Dit is nodig om te bevestigen dat de oorspronkelijke aankoop rechtstreeks bij oncourt.online werd gedaan, plaatsvond tijdens de geadverteerde aanbieding van het Protection Plan, en was opgenomen als onderdeel van de aankoop. OnCourt behoudt zich het recht voor om fysiek bewijsmateriaal of foto's van het product, of onderdelen, waarvan wordt beweerd dat ze defect zijn, te onderzoeken en dit product te herstellen, voordat een garantieclaim wordt goedgekeurd.

Deze Garantie komt uitdrukkelijk in de plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke impliciete garantie verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en alle andere verplichtingen van de kant van OnCourt op voorwaarde echter dat, indien de afwijzing van impliciete garanties van kracht is onder de toepasselijke wetgeving, de duur van eventuele impliciete garanties die voortvloeien uit de wet beperkt is tot één (1) jaar vanaf de datum van aankoop of een langere periode zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

OnCourt wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor gevolgschade en incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met een schending van deze garantie of enige andere claim met betrekking tot dit product, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims van nalatigheid, strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of contractbreuk. sommige staten staan geen (a) beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie of (b) de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen.

BEL OF SCHRIJF ONCOURT OM EEN GARANTIECLAIM VOOR HET BESCHERMINGSPLAN IN TE DIENEN:

TELEFOON: 01962 809206

EMAIL: info@oncourt.online

POSTADRES

ONCOURT
THE HOLLIES
STATION ROAD
CHILBOLTON
HANTS SO20 6AL