Användarvillkor för dotterbolag

Hem " Användarvillkor för dotterbolag

Som auktoriserad affiliate (affiliate) till OnCourt Online samtycker du till att följa villkoren i detta avtal (avtal). Vänligen läs hela avtalet noggrant innan du registrerar dig och marknadsför OnCourt Online som en affiliate.

Ditt deltagande i programmet är endast för att lagligt annonsera vår webbplats för att få en provision på produkter som köps av personer som hänvisas till OnCourt Online via din egen webbplats eller personliga hänvisningar.

Genom att registrera dig för OnCourt Online Affiliate Program (Program) anger du att du accepterar detta avtal och dess villkor.

Godkännande eller avslag på ansökan

Vi förbehåller oss rätten att godkänna eller avslå ALLA ansökningar om affiliateprogram efter eget gottfinnande. Du kommer inte att ha någon rättslig möjlighet mot oss för avslaget av din ansökan om affiliateprogram.

Kommissioner

Provisionen betalas ut en gång i månaden. För att en affiliate ska få provision måste det hänvisade kontot vara aktivt i minst 31 dagar.

Du kan inte värva dig själv och du kommer inte att få någon provision på dina egna konton.

Betalningar kommer endast att skickas för transaktioner som har slutförts framgångsrikt. Transaktioner som leder till chargebacks eller återbetalningar kommer inte att betalas ut.

Uppsägning

Din medlemsansökan och status i programmet kan avbrytas eller avslutas av något av följande skäl:

 • Olämplig reklam (falska påståenden, vilseledande hyperlänkar etc.).
 • Spamming (massutskick av e-post, massinlägg i nyhetsgrupper etc.).
 • Annonsering på webbplatser som innehåller eller främjar olaglig verksamhet.
 • Underlåtenhet att uppge affiliateförhållandet för alla kampanjer som kvalificerar sig som en rekommendation enligt befintliga riktlinjer och förordningar från Federal Trade Commission eller tillämpliga delstatslagar.
 • Överträdelse av immateriella rättigheter. OnCourt Online förbehåller sig rätten att kräva licensavtal från dem som använder varumärken som tillhör OnCourt Online för att skydda våra immateriella rättigheter.
 • Erbjuda rabatter, kuponger eller andra former av utlovade kick-backs från din affiliate-kommission som ett incitament. Att lägga till bonusar eller paketera andra produkter med OnCourt Online är dock acceptabelt.
 • Egna hänvisningar, bedrägliga transaktioner, misstänkt Affiliate-bedrägeri.

Utöver vad som anges ovan förbehåller sig OnCourt Online rätten att när som helst avsluta ett affiliate-konto, oavsett om det gäller överträdelser av detta avtal eller inte.

Du får använda grafik- och textlänkar både på din webbplats och i dina e-postmeddelanden. Du får också annonsera om OnCourt Online i radannonser, tidskrifter och dagstidningar, både online och offline.

Du får använda den grafik och text som vi tillhandahåller, eller skapa din egen så länge som den anses lämplig enligt villkoren och inte strider mot vad som anges i avsnittet Uppsägning.

Webbplatser för kuponger och erbjudanden

OnCourt Online erbjuder ibland kuponger till utvalda samarbetspartners och till prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Om du inte är förhandsgodkänd/tilldelad en märkeskupong får du inte marknadsföra kupongen. Nedan följer de villkor som gäller för alla affiliates som överväger att marknadsföra våra produkter i samband med ett erbjudande eller en kupong:

 • Affiliates får inte använda vilseledande text på affiliate-länkar, knappar eller bilder för att antyda att något annat än för närvarande godkända erbjudanden gäller för den specifika affiliaten.
 • Anslutna företag får inte bjuda på OnCourt Online-kuponger, OnCourt Online-rabatter eller andra fraser som antyder att kuponger är tillgängliga.
 • Affiliates får inte generera popup-fönster, popunders, iframes, frames eller andra synliga eller osynliga åtgärder som ställer in affiliate-cookies om inte användaren har uttryckt ett klart och tydligt intresse av att aktivera en specifik besparing genom att klicka på en tydligt markerad länk, knapp eller bild för den specifika kupongen eller erbjudandet. Din länk måste skicka besökaren till säljarens webbplats.
 • Användaren måste kunna se information och detaljer om kuponger/erbjudanden/besparingar innan en affiliate-cookie sätts (dvs. "klicka här för att se kuponger och öppna ett fönster till säljarens webbplats" är INTE tillåtet).
 • Affiliate-sidor får inte ha texten "Klicka för (eller för att se) erbjudande/kupong" eller någon annan variant, om det inte finns några kuponger eller erbjudanden tillgängliga, och klicket öppnar säljarens webbplats eller sätter en cookie. Affiliates med sådan text på handlarens landningssida kommer omedelbart att tas bort från programmet.

Policy för betalning per klick (PPC)

PPC-budgivning är INTE tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd.

Ansvar

OnCourt Online ansvarar inte för indirekta eller oavsiktliga skador (förlust av intäkter, provisioner) på grund av misslyckad spårning av affiliates, förlust av databasfiler eller andra resultat av avsiktlig skada på programmet och/eller på vår(a) webbplats(er).

Vi lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på programmet och/eller de medlemskap eller produkter som säljs av OnCourt Online. Vi gör inga anspråk på att driften av programmet och/eller våra webbplatser kommer att vara felfri och vi ansvarar inte för eventuella avbrott eller fel.

Avtalets löptid

Giltighetstiden för detta avtal börjar när du godkänns i programmet och upphör när ditt Affiliate-konto avslutas.

Villkoren i detta avtal kan när som helst ändras av oss. Om någon ändring av villkoren i detta avtal är oacceptabel för dig, är ditt enda val att avsluta ditt Affiliate-konto. Ditt fortsatta deltagande i programmet kommer att utgöra ditt godkännande av eventuella ändringar.

Skadestånd

Dotterbolaget ska ersätta och hålla OnCourt Online och dess dotterbolag och filialer, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, licenstagare, efterträdare och uppdragsgivare, inklusive de som har licens eller tillstånd från OnCourt Online att överföra och distribuera material, från alla skulder, skador, böter, domar, krav, kostnader, förluster och utgifter (inklusive rimliga juridiska avgifter och kostnader) som uppstår på grund av eller relaterade till alla krav som upprätthålls i samband med detta avtal på grund av försumlighet, felaktig framställning, underlåtenhet att avslöja eller avsiktlig misskötsamhet från dotterbolaget.

Elektroniska signaturer Effektiva

Avtalet är ett elektroniskt kontrakt som fastställer de juridiskt bindande villkoren för ditt deltagande i OnCourt Onlines affiliateprogram. Du anger att du accepterar detta avtal och alla villkor som ingår eller hänvisas till i detta avtal genom att slutföra OnCourt Onlines ansökningsprocess. Denna åtgärd skapar en elektronisk signatur som har samma juridiska kraft och effekt som en handskriven signatur.