Privacybeleid (UK)

Home " Privacybeleid (UK)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op juni 13, 2022 en geldt voor burgers en legale permanente inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://oncourt.online/nl. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat:

 • geven wij duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens of op correctie of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Als u vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij precies van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

Wij delen of verstrekken deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Processors

Naam: Recreational Systems International
Land: België
Doel: Vervulling van het speelveld

3. Cookies

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij en onze partners technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of te raadplegen. Door toestemming te geven voor deze technologieën kunnen wij en onze partners persoonsgegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor bepaalde kenmerken en functies. Voor meer informatie over deze technologieën en partners verwijzen wij naar onze Cookiebeleid

4. Openbaarmakingspraktijken

Wij maken persoonlijke informatie bekend indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Lifestyle Systems Ltd neemt deel aan het IAB Europe Transparency & Consent Framework en voldoet aan de specificaties en beleidsregels daarvan. Het gebruikt het Consent Management Platform met identificatienummer 332. 

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

5. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

8. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht op toegang: U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te schermen wanneer u dat wenst.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de voor de verwerking verantwoordelijke en deze in hun geheel over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Het indienen van een klacht

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office:


Wycliffe Huis
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

10. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van toestemming in het land waar zij wonen. Daarom verzoeken wij kinderen onder de leeftijd van toestemming geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

11. Contactgegevens

Lifestyle Systems Ltd
OnCourt Online
Lifestyle Systems Ltd
Unit 11 Stonefield Park
Martins Lane
Chilbolton
Stockbridge SO20 6AL
Verenigd Koninkrijk
Website: https://oncourt.online/nl
Email: info@oncourt.online
Telefoonnummer: ++44 01962 809206

Bijlage

WooCommerce

OnCourt verzamelt informatie over u tijdens het afrekenproces op onze winkel.

Wat wij verzamelen en bewaren

Terwijl u onze site bezoekt, zullen wij bijhouden:
 • Producten die u hebt bekeken: wij gebruiken dit om u bijvoorbeeld producten te tonen die u onlangs hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: wij gebruiken dit voor doeleinden zoals het schatten van belastingen en verzending
 • Verzendadres: wij vragen u dit in te vullen, zodat wij bijvoorbeeld de verzending kunnen schatten voordat u een bestelling plaatst, en u de bestelling kunnen toesturen!
We gebruiken ook cookies om de inhoud van uw winkelwagentje bij te houden terwijl u op onze site surft. Wanneer u een aankoop bij ons doet, zullen wij u vragen om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zullen deze informatie gebruiken voor doeleinden, zoals:
 • U informatie te sturen over uw rekening en bestelling
 • Te reageren op uw verzoeken, met inbegrip van terugbetalingen en klachten
 • Verwerk betalingen en voorkom fraude
 • Maak uw account aan voor onze winkel
 • Te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die wij hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Ons winkelaanbod verbeteren
 • u marketingberichten te sturen, als u daarvoor kiest
Als u een account aanmaakt, slaan wij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer op, dat zal worden gebruikt om de kassa voor toekomstige bestellingen te vullen. Over het algemeen slaan wij informatie over u op zolang wij de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen en gebruiken, en zijn wij niet wettelijk verplicht om deze informatie te blijven bewaren. Zo bewaren wij bijvoorbeeld bestelinformatie gedurende 3 jaar voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat uw naam, e-mailadres en factuur- en afleveradres. Wij slaan ook opmerkingen of beoordelingen op, als u ervoor kiest deze achter te laten.

Wie in ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, zowel beheerders als winkelmanagers hebben toegang:
 • Bestelinformatie, zoals wat werd gekocht, wanneer het werd gekocht en waar het naartoe moet worden gestuurd, en
 • Klantgegevens zoals uw naam, e-mailadres, en factuur- en verzendgegevens.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om u te helpen bestellingen uit te voeren, terugbetalingen te verwerken en u te ondersteunen.

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om browser- en apparaatgebaseerde toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

MWB HubSpot voor WooCommerce

Wij gebruiken uw e-mail om uw orders gerelateerde gegevens via HubSpot te versturen. HubSpot is een inbound marketing en sales platform dat bedrijven helpt bezoekers aan te trekken, leads te converteren en klanten te sluiten. Zie de HubSpot Gegevens Privacy voor meer details.

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.