Gebruiksvoorwaarden voor filialen

Home " Gebruiksvoorwaarden voor filialen

Als een geautoriseerde affiliate (Affiliate) van OnCourt Online, gaat u ermee akkoord zich te houden aan de bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst (Overeenkomst). Lees de gehele overeenkomst zorgvuldig door voordat u zich registreert en OnCourt Online promoot als affiliate.

Uw deelname aan het Programma is uitsluitend bedoeld om op legale wijze reclame te maken voor onze website en een commissie te ontvangen op producten die zijn gekocht door personen die naar OnCourt Online zijn verwezen door uw eigen website of persoonlijke verwijzingen.

Door u in te schrijven voor het OnCourt Online Affiliate Programma (Programma), geeft u aan dat u deze Overeenkomst en haar algemene voorwaarden aanvaardt.

Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

Wij behouden ons het recht voor om elke aanvraag voor een Affiliateprogramma naar eigen goeddunken goed te keuren of af te wijzen. U zult geen wettelijk verhaal tegen ons hebben voor de afwijzing van uw Affiliateprogrammaaanvraag.

Commissies

Commissies worden eenmaal per maand uitbetaald. Wil een Affiliate een commissie ontvangen, dan moet de doorverwezen account minimaal 31 dagen actief blijven.

Je kunt jezelf niet doorverwijzen en je ontvangt geen commissie op je eigen accounts.

Betalingen worden alleen verzonden voor transacties die succesvol zijn afgerond. Transacties die resulteren in terugboekingen of terugbetalingen worden niet uitbetaald.

Beëindiging

Uw affiliate-aanvraag en status in het programma kunnen worden opgeschort of beëindigd om een van de volgende redenen:

 • Ongepaste advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, etc.).
 • Spammen (massale e-mails, massale berichten in nieuwsgroepen, enz.)
 • Adverteren op sites die illegale activiteiten bevatten of promoten.
 • Het niet bekendmaken van de affiliate relatie voor een promotie die kwalificeert als een endorsement onder de bestaande richtlijnen en regelgeving van de Federal Trade Commission, of enige toepasselijke staatswetgeving.
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten. OnCourt Online behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te eisen van degenen die handelsmerken van OnCourt Online gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde kick-backs van uw affiliate commissie als een stimulans. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met OnCourt Online is echter wel aanvaardbaar.
 • Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate fraude.

In aanvulling op het voorgaande behoudt OnCourt Online zich het recht voor om een Affiliate account te beëindigen op elk gewenst moment, voor eventuele schendingen van deze Overeenkomst of zonder reden.

U mag grafische en tekstlinks gebruiken op uw website en in uw e-mailberichten. U mag ook reclame maken voor de OnCourt Online site in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.

U mag de door ons geleverde afbeeldingen en tekst gebruiken of u mag uw eigen afbeeldingen en tekst maken zolang deze geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de bepalingen in het gedeelte Beëindiging.

Sites met kortingsbonnen en deals

OnCourt Online biedt af en toe coupons aan geselecteerde affiliates en aan onze nieuwsbriefabonnees. Als je niet vooraf bent goedgekeurd / een merkcoupon toegewezen hebt gekregen, dan mag je de coupon niet promoten. Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor elke affiliate die overweegt onze producten te promoten in relatie tot een deal of coupon:

 • Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate-links, -knoppen of -afbeeldingen om te suggereren dat er iets anders dan de huidige geautoriseerde deals zijn voor de specifieke affiliate.
 • Affiliates mogen niet bieden op OnCourt Online Coupons, OnCourt Online Kortingen of andere zinnen die impliceren dat er coupons beschikbaar zijn.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere zichtbare of onzichtbare acties genereren die affiliate cookies plaatsen, tenzij de gebruiker duidelijk en expliciet interesse heeft getoond in het activeren van een specifieke besparing door te klikken op een duidelijk gemarkeerde link, knop of afbeelding voor die specifieke coupon of deal. Je link moet de bezoeker naar de site van de verkoper sturen.
 • De gebruiker moet informatie en details over coupons/deal/besparingen kunnen zien voordat een affiliate cookie wordt ingesteld (d.w.z. "klik hier om coupons te zien en een venster naar de site van de verkoper te openen" is NIET toegestaan).
 • Affiliatesites mogen geen "Klik voor (of om te zien) Deal/Coupon" of variaties daarop hebben, wanneer er geen coupons of deals beschikbaar zijn en de klik de site van de merchant opent of een cookie instelt. Affiliates met een dergelijke tekst op de landingspagina van de handelaar worden onmiddellijk uit het programma verwijderd.

Pay Per Click (PPC) beleid

PPC bieden is NIET toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

OnCourt Online is niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (verlies van inkomsten, commissies) als gevolg van affiliate tracking mislukkingen, verlies van database bestanden, of enig resultaat van intenties van schade aan het programma en / of onze website(s).

Wij geven geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot het Programma en/of de lidmaatschappen of producten die worden verkocht door OnCourt Online. Wij beweren niet dat de werking van het Programma en/of onze website(s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of fouten.

Duur van de overeenkomst

De termijn van deze overeenkomst gaat in op het moment dat u wordt toegelaten tot het programma en eindigt op het moment dat uw Affiliaterekening wordt beëindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen op elk moment door ons worden gewijzigd. Indien een wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, is uw enige keuze om uw Affiliaterekening te beëindigen. Als u blijft deelnemen aan het Programma, betekent dit dat u de wijziging aanvaardt.

Vrijwaring

Affiliate zal OnCourt Online en haar gelieerde en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen die door OnCourt Online zijn gelicentieerd of geautoriseerd om materialen te verzenden en te distribueren, vrijwaren en schadeloos stellen van alle aansprakelijkheden, schade, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met alle claims die worden opgelopen in verband met deze Overeenkomst als gevolg van nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken, verzuim om bekend te maken, of opzettelijk wangedrag van Affiliate.

Elektronische handtekeningen effectief

De Overeenkomst is een elektronisch contract dat de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het OnCourt Online affiliate programma uiteenzet. U geeft aan dat u akkoord gaat met deze overeenkomst en alle voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen door het invullen van de OnCourt Online aanvraagprocedure. Deze handeling creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht heeft als een handgeschreven handtekening.